Kontakt

Felugi, s.r.o.
Moyzesova 2808/10
058 01 Poprad
Slovenská Republika

IČO: 51099594
IČ DPH:

Kontaktné údaje

Telefón SK:
Telefón CZ:
E-mail: hello@felugi.eu
Skype: felugi.eu

Bankové spojenie


Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:

Firma je zapísaná na Okr. súde Prešov, odd. Sro, vl.č.35189/P

Kontaktný formulár

Kde nás nájdete?

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Konštantínova 6
080 01 Prešov 1
Slovenská Republika
Tel.: 051/77 21 597
E-mail: pr@soi.sk

NAŠE
ZNAČKY